boeken


uitgebeend-def

Uitgebeend

In dit boek analyseert onderzoeksjournalist Marcel van Silfhout wat er mis is met ons eten. Waarom raken in Nederland ieder jaar meer dan 60.000 mensen besmet met salmonella? En hoe kan rundvlees heimelijk als paardenvlees worden verkocht?

Door alle recente affaires op een rij te zetten, ontstaat een mes­ scherp beeld van onze voedingsindustrie en het falende overheids­ toezicht op de voedselveiligheid. Terwijl het aantal incidenten met ziekmakend eten toeneemt, is de controle door de Nederlandse Voedsel­ en Warenautoriteit (NVWA) tot op het bot uitgehold.

De eerste editie van Uitgebeend zorgde voor paginagrote interviews in landelijke en regionale dagbladen (o.a. de Volkskrant, De Telegraaf en Het Parool), optredens in verschillende radio­ en televisieprogramma’s, Kamervragen en een officiële kabinets­reactie. Met een nawoord van prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

Het eerste exemplaar van Uitgebeend werd op donderdag 13 maart jl. onder grote belangstelling uitgereikt aan ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob en een slachtoffer van de grootschalige salmonella-besmetting in 2012.

‘Dit boek bewijst de noodzaak van een goede balans tussen de verantwoordelijkheid van de overheid voor veilig voedsel en de rol van de sector hierin. Het is nu onduidelijk wat wij aan de bedrijven zelf kunnen overlaten‘
Pieter van Vollenhoven, voorzitter Stichting Maatschappij en Veiligheid

‘Er zijn boeken die je niet wilt lezen, maar toch gelezen moet hebben. Dit is zo’n boek.’
Arie Slob, fractievoorzitter ChristenUnie, Tweede Kamer.

‘Een adembenemende thriller, goed geschreven’
Felix Wilbrink, culinair journalist De Telegraaf

‘Ontluisterend’
Sheila Sitalsing, de Volkskrant
‘Een indrukwekkend en noodzakelijk boek’
Tommy Wieringa, schrijver

‘Een indringend onderzoek dat voer geeft aan een essentiële discussie’
Alex Brenninkmeijer, lid van de Europese Rekenkamer en voormalig Nationale Ombudsman

‘Van Silfhout laat zien hoe belangrijk het is dat we onze zaak op orde hebben’
Peter Klosse, restauranteigenaar en lector gastronomie (Maastricht en Leeuwarden)

 


COVER ontspsticker.indd

De Ontsporing

De parlementaire enquête naar het ontsporen van de Fyra is begonnen. Nooit eerder is zo’n enquête voorafgegaan door een boek waaraan de meeste hoofdrolspelers al hebben meegewerkt. Tientallen oud-NS-directeuren, topambtenaren en politici zijn geïnterviewd voor de meeslepende en ontluisterende reconstructie van de Fyraflop.

De presentatie van De Ontsporing leidde tot veel media-aandacht. Onderzoeksjournalist Marcel van Silfhout en vakbondsman Andries van den Berg voerden onthullende gesprekken en vonden vele geheime notities die nieuw licht werpen op de oorzaken van het dramatische Fyrafiasco. De enquêtecommissie hoorde de auteurs in een vertrouwelijke briefing.

In De Ontsporing ontrafelen Van Silfhout en Van den Berg hoe botsende ego’s, financiële hoogmoed, wanprestatie en de worsteling van de NS met de Haagse privatiseringspolitiek bijna onvermijdelijk leidden tot het debacle. De hogesnelheidslijn tussen Amsterdam, Rotterdam en Brussel kostte ons land zo’n 11 miljard euro – en nog altijd hebben we geen snelle treinen.

‘Een waardevolle bijdrage aan de Fyra-geschiedschrijving. En verplicht leesvoer voor de
leden van de parlementaire enquêtecommissie’
NRC Handels blad

‘De Ontsporing, het boek dat het dossier van de floptrein uitspit’
De Standaard

‘Een onthullend boek’
Parool

‘Een adequate reconstructie, (..) lekker leesbaar’
De Telegraaf

‘De ontsporing leest als een non-fictie thriller, een verbijsterend boek.’
De Ingenieur